Yaşam

Kozmik (!) Tehlikeye Dikkat!!!

Ahmet Maranki – Elmas Maranki, imzasıyla Mozaik (Hayat) Yayınlarınca neşredilen KOZMİK BİLİM VE BİLİNÇLE YAŞAM ENERJİSİ nin 2008 yılı Mayıs tarihli basıkısında bazı zehir zemberek ibareler:

●Dünyada bugün mistik manada Hz. Îsâ (a.s.) ile vazifeli Mehdîyi bekleyenler yanında spritüel(ruhçu demek istiyor) boyutta ışığı…

Ne demek istediği anlaşılmıyor ama Hz. Îsâ’yı ve Mehdî’yi mistikler (tarikatler mi!) bekliyor demek istiyor. Halbu ki bu Ehli Sünnet inancıdır.

● Fiziki ve farklı mistik, astral ve rûhî manada yaşadığını iddia edenlerin önemsenecek sayıda olduğunu her gün dünyada ve ülkemizde yüzyüze yaşayıp paylaşanlardanız… say.16

● “ Güç vermeyen hiçbir bilgi yoktur…” say. 33

Bu ifadeler, bilim adı altında bozuk inanç ve fikirlere kapıları açık tutun demektir. Dinimiz, ilmin faydalı olmasını ve ancak sahih kaynağından alınmasını emreder.

Bio enerji modern tıbta her ne kadar bilim olarak kabul edilmese de… say. 52

Bu cümle ile, yazdıklarının bilim olmadığını itiraf ediyor.

● “Yaratıcı “Bana ibadet edin…” derken acaba ibadet anında bu enerji merkezinden giren müsbet enerjiyi secde halinde yere değen sivri uçlar (alın, burun, el, diz, ayak) dan menfî enerjinin topraklanarak çıktığını ve sadece bu secde anında beyin hücrelerinin faaliyetinin en yüksek seviyeye geldiğini mi anlatmak istiyor?…” say.82

Allah’a kulluk vazîfesinin en yüksek ifâdesi secdeyi basit bir tedâvi hareketi olarak gösteriyor. (Acaba) ile ancak felsefe olur, ilim olmaz.

● “ İnsanın bu Kebir-i Kainat’ın (ne demekse!) bir numûnesi olduğunu anlayabilmek için kozmik bilimin mutlaka yazılması mı lazım. Kimler için mi lazım. Akılları gözlerine inenler için…” say.145

Yani, ya benim söylediklerimi hiç düşünmeden kabul edin, yoksa akılsız olduğunuzu kabul etmeniz icab eder.

● “Büyük-küçük idrarı, gazı, teri, cerahati, meniyi mutlak vaktinde atmak vaciptir. Atılmazsa organların ölümüdür….” Say. 164

Bir akıllı buna inanır mı? İnanırsa neler olur…

●  “… Merhum(!) Michael De Bakey’in…” say. 171

Bir ermeniye rahmet okutuyor.

● “ Kafkasya’da kurulan bu Kozmik Bioenerji merkezinde müsbet potansiyelli kozmik bioenerjinin muhtelif materyallere verilebilmesinin optimal rejimi tecrübe edilmektedir.” Say. 171

Ne ifade etmek istediği anlaşılmayan diğer bir safsata.

Kafkasyanın neresinde, hangi isim altında, neyi ispatlamış? Hepsi meçhul ve bir netice haberi de yok.

● “… İlâhî kitaplar kozmik evrenle uyum halinde ve içinde yazılanlar ölçülerek, deneyler yapılarak ispatlanabilmektedir….” Say. 183

Hangi ilâhî kitabın hangi hükmünü kim, nerede ispatlamış. İlâhî kitabın ilâhî ilmi tecrübe mevzuu olamaz ki…

● “ Bizler yaşamış ve ölmüşüz ama bilmiyor olabilirmiyiz…” Demek, Reenkarnasyon demektir ve ahireti inkardır. (say. 187)

● Hz. İsa’nın başında müspet enerji hâleleri görüntülenmiş ve resmedilmiştir. Aynı hâle günümüzde bazı kişilerde de vardır ve görülebilir. Bakmak ve görmek ayrı bir sanattır. İstidat ister.” Say. 187

Yani, Hz. Îsâ da bizim gibi bir insan. onda hâle var. İstidatsız insanlar bizdeki hâleyi göremezler.

● “ Hakiki, hür, Hıristiyan ve Musevî kitap ehli ile ittifak edilmelidir…” say. 189

Hem kozmikçi hem diyalogcu. Kimin hizmetinde olduğunu itiraf ediyor.

● “Dünyanın en büyük enerji merkezlerinden birincisi Kabe merkezli Haremeyn, ikincisi de Kafkasya bölgesidir….”diyor. (Say. 190) Yani hâşâ, “Kâbe’ye gitmeseniz de olur. Çünkü onunda altarnatifi(!) var.” demektir.

● “Ruh, eşi benzeri yoktur. Ölümsüzdür…” say. 192

Eşi benzeri olmayan ve ölümsüz olan ancak Allah Teâlâ’dır.

● “İnsan da aslının Allah’tan olduğunu düşünüyorsa amacı O’na ulaşmak olmalıdır. Tıpkı denizin denize ulaşma çabası gibi…” say. 197

Yunan panteizminin Türkçe ifadesi.

● “ O diyor: “Ey insan, beyin gücünle kâinâtı emrine al ve istediğin gibi yönlendir.”” Say. 218

Allah’ın kitabında böyle bir emri var mı?

● “İlâhî gücün yüzden çok tekrarla emrettiği namaz…” say. 220

AllahTeâlâ’nın Esmâi Hüsnâsında İlâhî güç diye bir ismi yok. Bu büyük bir cür’ettir.

● “Ses mananın bedeni olup fânidir; mânâ sesin ruhudur, bâkidir.” Say. 230

“Bekâ” sıfatı Allah’a aittir. Allah Teâlâ’nın  hiçbir sıfatında eşi ve benzeri yoktur.

● “Ölüme, Ruh denen “mikro dalga bedenin” biyolojik bedenden ayrılışı diyemez miyiz?…”demek Ahiretin başka bir şekilde inkarıdır.

(say. 247)

30.09.2005 tarihli internetteki roportajından:

● Bilimsel olarak bazen kabul edilmese de biz topraktan yaratılmışız, diyoruz.

İtikâdî meselelerimizin bilimin  testine ihtiyacı yoktur.

● “Bir Kur‘an ve bir de kâinat kitabı var.”

Müslümanların yegâne kitabı Kur‘an’dır. Başka kitaba bir ihtiyacı da yoktur, inancı da yoktur.

● “İşte bunu gavur dediğimiz Rus bilim adamları…, gavur kim tartışılır….”

Allah’a inanan ve Resûlüne inanan müslümandır. İnanmayan değildir. Tartışılmaz.

● “Kozmik bilince göre virüs, bakteri, cin, şeytan, melek gibi varlıklar izâfî tabirlerdir…”

Melek, Cin ve Şeytanları Allahü Teâlâ kitabında bildiriyor ve bütün Müslümanlar şüphesiz inanıyorlar. Kozmikçi bunları inkar ederek hakîki niyetini ilan ediyor.

2 Comments

  1. Cehaletinizle birseyler anlayamamis olmaniz normal sayin Emrahakin bey.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.